head

adiunkt

Dr hab. n. zdr. Agnieszka Kempińska-Podhorodecka

jest adiunktem do spraw dydaktycznych, osobą odpowiedzialna za organizację oraz przebieg procesu dydaktycznego wynikającego z zadań realizowanych w Zakładzie Biologii Medycznej PUM w Szczecinie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z Antropologii
i Anatomii.

Absolwentka US WNP w Szczecinie. W 2001 r. uzyskała tytuł mgr biologii ogólnej.
W 2004 r. obroniła doktorat nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
w Zakładzie Medycyny Sądowej PUM w Szczecinie. W 2005 r.  brała udział
w ekspedycji naukowej do Sudanu i w latach 2009-2012 była kierownikiem projektu finansowanego przez NCN pt.: „Badanie rozprzestrzeniania wybranych wariantów genetycznych modyfikujących wrażliwość na czynniki zakaźne u plemienia Manasir” (N N404 140837).

W 2005 r. ukończyła Studia Podyplomowe z Kryminalistyki i Kryminologii (WPAiE)
na UW we Wrocławiu, a w 2010 r. uzyskała specjalizację w dziedzinie Zdrowia Publicznego. W 2012 r., po odbyciu zawodowego kształcenia podyplomowego, złożyła egzamin końcowy w zakresie analityki medycznej na UM w Lublinie i uzyskała kompetencje Diagnosty Laboratoryjnego (nr 15239). 

Od 2007 r. głównym nurtem jej zainteresowań naukowych są badania biomolekularnego podłoża autoimmunologicznych cholestatycznych chorób wątroby, takich jak: pierwotne zapalenie dróg żółciowych (ang. PBC) oraz pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (ang. PSC) ze współistniejącym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (ang. UC).

Autorka licznych publikacji, które zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych o łącznej punktacji IF: 82.00 (Pkt MEiN: 1552,500), 
Index Hirscha: 10, Liczba cytowań: 239.

W   2017 r. otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Tytuł osiągnięcia naukowego: „Analiza wybranych czynników patogenetycznych
w cholestatycznych schorzeniach wątroby o podłożu autoimmunologicznym”.

 Od 2021 r. – kierownik grantu PRELUDIUM BIS (2020/39/O/NZ4/01732), pt. „Epigenetyczna modulacja szlaku sygnałowego S1P/S1PR1 w zapaleniu okrężnicy i transformacji nowotworowej u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych”.

 • Promotor pomocniczy przy zakończonych doktoratach:
 1. dr n. med. Małgorzaty Blatkiewicz, pt. „Analiza ekspresji wybranych jądrowych receptorów sierocych w cholangiocytach i tkance wątrobowej pacjentów
  z przewlekłymi cholestatycznymi chorobami wątroby”;
 2. dr n. zdr. Agnieszki Popadowskiej, pt. „Analiza zależności między polimorfizmem -13910 C>T genu LCT z wybranymi parametrami antropomotorycznymi
  w populacji województwa zachodniopomorskiego”.
 • Promotor wszczętych doktoratów:
 1. mgr Moniki Adamowicz, pt. „Wpływ leków stosowanych w terapii chorób cholestatycznych wątroby na poziom ekspresji wybranych miRNA”;
 2. mgr Magdaleny Żak, pt. „Ocena skuteczności stosowania drenażu autogenicznego i mechanicznych metod oczyszczania dróg oddechowych
  u chorych z mukowiscydozą”.
 • Promotor obronionych 400 prac dyplomowych.

 


 

EK

dr n. biol. Ewa Kilańczyk

 • 2016 - do dziś - pracownik Zakładu Biologii Medycznej w ramach projektu finansowanego przez NCN : "Aspekty epidemiologiczne i patogenetyczne pierwotnej marskości żółciowej watroby"
 • 2012-2116- staż podoktorski w Kentucky Spinal Cord Injury Research Center, Wydział Neurobiologii Uniwersytetu w Louisville, USA.
 • 2006-2011- asystent w Pracowni Białek Wiążących Wapń Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, Warszawa.
 • 2005-2006 – stypendysta FNP – Pracownia Białek Wiążących Wapń Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, Warszawa.
 • 2004-2005 - adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 2004 – doktorat na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja biofizyka. Tytuł pracy doktorskiej: „Układy obronne przeciw reaktywnym formom tlenu w cukrzycy typu 2”.

Bieżąca tematyka badawcza

 • Rola stresu oksydacyjnego w rozwoju pierwotnej marskości żółciowej wątroby PBC
 • Epigenetyczne podłoże chorób wątroby