head

EK

Adiunkt

 • 2018 - do dziś - Adiunkt w Zakładzie Biologii Medycznej.
 • 2018 - 2021 - kierownik grantu NCN, OPUS 13 pt.:"Rola prekursora estrogenów - dehydroepiandrosteronu (DHEA) w patogenezie cholangiopatii zwiazanej z Pierwotnym Zapaleniem Dróg Żółciowych".
 • 2016 - 2017 - pracownik Zakładu Biologii Medycznej w ramach projektu finansowanego przez NCN : "Aspekty epidemiologiczne i patogenetyczne pierwotnej marskości żółciowej watroby"
 • 2012 - 2016 - staż podoktorski w Kentucky Spinal Cord Injury Research Center, Wydział Neurobiologii Uniwersytetu w Louisville, USA.
 • 2006 - 2011 - asystent w Pracowni Białek Wiążących Wapń Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, Warszawa.
 • 2005 - 2006 - stypendysta FNP - Pracownia Białek Wiążących Wapń Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, Warszawa.
 • 2004 - 2005 - adiunkt w Zakładzie Mikrobiologii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • 2004 - doktorat na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja biofizyka. Tytuł pracy doktorskiej: „Układy obronne przeciw reaktywnym formom tlenu w cukrzycy typu 2”.

 

Bieżąca tematyka badawcza

 • 2018 - 2021 - kierownik grantu NCN, OPUS 13 pt.:"Rola prekursora estrogenów - dehydroepiandrosteronu (DHEA) w patogenezie cholangiopatii zwiazanej z Pierwotnym Zapaleniem Dróg Żółciowych".
 • Udział estrogenów w rozwoju cholestatycznych chorób wątroby,
 • Rola stresu oksydacyjnego w rozwoju Pierwotnego Zapalenia Dróg Żółciowych, PBC,
 • Epigenetyczne podłoże chorób wątroby.