head
 • Udział receptora jądrowego PPAR-α w modulacji ekspresji genów odpowiedzialnych za  produkcję cytokin prozapalnych oraz rozwój fibrogenezy
  w chorobach cholestatycznych wątroby.
 • Analiza epigenetycznych modulacji szlaku sygnałowego S1P/S1PR1 w zapaleniu okrężnicy i transformacji nowotworowej u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (PSC).
 • Rola prekursora estrogenów-dehydropiandrosteronu (DHEA) w patogenezie cholangiopatii związanej z pierwotnym zapaleniem dróg żółciowych (PBC).
 • Badanie ekspresji receptorów jądrowych i enzymów biorących udział w metabolizmie kwasów żółciowych w przewlekłych chorobach cholestatycznych.
 • Rola wybranych miRNA w patogenezie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych (PBC) i pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych (PSC).
 • Badanie mechanizmów odpowiedzialnych za neutralizację stresu oksydacyjnego i stresu nitrozacyjnego w przewlekłych chorobach cholestatycznych.
 • Badanie związku między nasileniem stanu zapalnego a ekspresją jądrowych receptorów jądrowych i transporterów soli kwasów żółciowych w tkance jelitowej pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych (PSC).
 • Rola czynników genetycznych w patogenezie pierwotnego zapalenia dróg żółciowych (PBC).
 • Badania antropologiczne i genetyczne plemion sudańskich.