head

Ostateczny termin poprawkowy z przedmiotu Biologia Medyczna odbędzie się 07.09.2023 o godz. 11:00 w budynku MCD1

  


Terminy zaliczeń realizowanych w Zakładzie Biologii Medycznej PUM 

 Egzaminy:

  • Dietetyka NST 1 rok 1 stopień, egzamin z przedmiotu anatomia odbędzie się 03.03.2023 o godzinie 14:00 na terenie MCD1 w sali wykładowej A1
  • Logopedia 1 rok 1 stopień, egzamin z przedmiotu Biologia Człowieka Blok F odbędzie się 26.04.2023 o godz. 11:00 w budynku CETu

 Kolokwia:

Psychologia V rok:

Psychologia I rok:

Dietetyka:

  • Zaliczenie z przedmiotu Antropologia i Antropometria odbędzie się 18.04.2023 o godz. 9:00 w budynku CETu

Kosmetologia:

  • Zaliczenie z przedmiotu Antropologia i Antropometria odbędzie się 12.06.2023 o godz. 9:00 dla grup ćwiczeniowych A,B,D,E,F oraz o godz. 11:30 dla grupy C w budynku CETu

Logopedia:

Pielęgniarstwo I rok II stopień:

  • Zaliczenie z przedmiotu Ewolucja i dostosowanie biokulturowe odbędzie się 29.05.2023 o godz. 9:00 w budynku CETu

Fizjoterapia:

 


Kryteria oceniania zgodnie z paragrafem 8 wewnętrznego Regulaminu Zakładu Biologii Medycznej:

 

  1. Ocena z egzaminu z przedmiotów Anatomia oraz Anatomia i antropologia dla kierunków Kosmetologia oraz Dietetyka jest wystawiana na podstawie następującej punktacji:

40-36 – bardzo dobra (5, 0);

35-32– ponad dobra (4,5);

31-28 – dobra (4,0);

27-24 – dość dobra (3,5);

21-23 – dostateczna (3,0).

  1. Ocena zaliczenia z przedmiotu Anatomia dla kierunku Psychologia Zdrowia jest wystawiana na podstawie liczby pkt. uzyskanych z 2 kolokwiów wg punktacji:

72-90 – bardzo dobra (5,0);

67-71 – ponad dobra (4,5);

62-66 – dobra (4,0);

57-61 – dość dobra (3,5);

46-56 – dostateczna (3,0).

  1. Ocena końcowa z przedmiotów: Antropologia oraz Antropomotoryka jest wystawiana na podstawie następującej punktacji:

40-36 – ocena bardzo dobra (5, 0);

35-32– ocena ponad dobra (4,5);

31-28 – ocena dobra (4,0);

27-24- ocena dość dobra (3,5);

21-23 – ocena dostateczna (3,0).


  1. Ocena zaliczenia przedmiotu Biologia, Biologia medyczna, Biologia medyczna z elementami genetyki jest wystawiana na podstawie następującej punktacji:

40-36 – ocena bardzo dobra (5, 0);

35-32– ocena ponad dobra (4,5);

31-28 – ocena dobra (4,0);

27-24- ocena dość dobra (3,5);

21-23 – ocena dostateczna (3,0).